Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

A Man Who Followed God Completely. An Outline Biography of the Reverend Professor Tadeusz Dajczer

2024.03.16

W styczniu 2024 roku Wydawnictwo Naukowe UKSW, w koedycji z Wydawnictwem FIDEI, opublikowało wersję anglojęzyczną zarysu biografii ks. Tadeusza Dajczera zatytułowaną A Man Who Followed God Completely (w wersji polskiej: Poszedł za Bogiem do końca, Warszawa 2023). Książka ukazuje osobę i dzieła ks. Dajczera zarówno w świetle materiałów źródłowych, jak i wspomnień świadków jego życia.


Publikacja jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa FIDEI – www.fidei.pl, tel. 22 642 12 45
oraz w sklepie internetowym Wydawnictwa Naukowego UKSW (tu również w formie e-booka) – https://wydawnictwo.uksw.edu.pl, tel. 22 561 89 23
Contents
Foreword by His Excellency Cardinal Kazimierz Nycz


Tylko Ty jesteś. Dialogi o modlitwie 1.

2024.01.17

W listopadzie 2023 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa FIDEI książka ks. Tadeusza Dajczera Tylko Ty jesteś. Dialogi o modlitwie 1. Otwiera ona nowy dział spuścizny ks. Profesora. Czytelnik znajdzie w niej bezcenne wskazówki, jak się modlić obecnością Boga w codzienności.


Książkę można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictwa FIDEI - www.fidei.pl, tel. 22 642 12 45
Spis treści
Od Redakcji
Słowo wstępne JE kard. Kazimierza Nycza


8 września 2023 r. - XIV rocznica śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera

2022.09.26

W kolejną rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera, przypadającą w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej), o godz. 19.00 została odprawiona w Archikatedrze Warszawskiej przy ul. Świętojańskiej uroczysta, koncelebrowana Msza święta. Homilię wygłosił ks. Bolesław Szewc.

Homilia możliwa do pobrania.


Życie oddane Kościołowi. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera

2023.08.20

W czerwcu 2023 roku Wydawnictwo FIDEI opublikowało książkę Życie oddane Kościołowi. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera. Jest to już trzeci tom wspomnień i wywiadów poświęconych osobie i spuściźnie tego kapłana, który całe swoje życie poświęcił Bogu i ludziom, umiłowawszy Kościół. Książka opatrzona jest błogosławieństwem JE Kardynała Kazimierza Nycza, jak też zawiera pełny tekst jego homilii, wygłoszonej w X rocznicę śmierci ks. Profesora.


Książka jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa FIDEI - www.fidei.pl, tel. 22 642 12 45
Błogosławieństwo


Poszedł za Bogiem do końca. Zarys biografii ks. prof. Tadeusza Dajczera

2022.09.20

We wrześniu 2022 roku, nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW i Wydawnictwa FIDEI, ukazała się książka autorstwa Wandy Zagórskiej, Elżbiety Nowak
i o. Pawła Mazanki CSsR ukazująca życie i dzieła Księdza Profesora. Opatrzona jest Słowem wstępnym JE kard. Kazimierza Nycza i Przedmową JE bpa Rafała Markowskiego. Posiada imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Książka jest dostępna w sklepie internetowym Wydawnictwa FIDEI - www.fidei.pl, tel. 22 642 12 45,
oraz w sklepie internetowym Wydawnictwa Naukowego UKSW - https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ tel. (22) 561 89 23
Spis treści
Słowo wstępne


8 września 2022 r. - XIII rocznica śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera

2022.09.13

W Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w kolejną rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera, o godz. 19.00 w Archikatedrze Warszawskiej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela (ul. Świętojańska 8) została odprawiona uroczysta Msza święta.


2022.09.13

W teologicznym czasopiśmie naukowym Studia Włocławskie, w tomie dedykowanym ks. prof. Leonardowi Ficowi z okazji 75. rocznicy urodzin, ukazał się artykuł przybliżający fenomen relacji podmiotowej w ujęciu francuskiego filozofa konkretu Gabriela Marcela i ks. prof. Tadeusza Dajczera:
W. Zagórska, Troska o relację podmiotową miarą dojrzewania w człowieczeństwie. W kręgu myśli Gabriela Marcela i ks. Tadeusza Dajczera, Studia Włocławskie 23(2021), s. 236-239. Czytaj więcej...


8 września 2021 – XII rocznica śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera

2021.09.04

W XII rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera, o godz. 19.00 w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela została odprawiona uroczysta Msza święta.


Mała droga świętej Teresy z Lisieux. Konferencje z lat siedemdziesiątych o życiu wewnętrznym

2021.07.20

Nowe, uzupełnione wydanie książki zawierającej być może najstarsze z zachowanych wypowiedzi ks. Tadeusza Dajczera - ukazało się nakładem Wydawnictwa FIDEI

z imprimatur Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej

Książka dostępna w sklepie internetowym www.fidei.pl (22) 642 12 45


Czytaj więcej...

Ksiądz Tadeusz Dajczer a SB

2021.06.14

Pojawiła się w przestrzeni publicznej sensacyjna wiadomość na temat rzekomych powiązań ks. Tadeusza Dajczera z SB. Jest to element taktyki celowej dyskredytacji ks. prof. dr hab. Tadeusza Dajczera. Dlatego grupa osób postanowiła zbadać metodami naukowymi, jaka była prawda o relacjach ks. Tadeusza Dajczera z SB. W tym gronie znalazł się zawodowy analityk znający praktyki działania służb operacyjnych, pozostali to psycholog, metodolog i świadkowie znający dobrze ks. Tadeusza Dajczera, z którymi rozmawiał o swoich doświadczeniach z SB. Wyniki analizy ocenił były pracownik Urzędu Ochrony Państwa oraz pracownik IPN, biegły sądowy w wielu sprawach osób oskarżanych o współpracę z SB. czytaj więcej


"Homo Dei" (nr 1/2021)

2021.01.10

W styczniu 2021 roku w kwartalniku "Homo Dei" (nr 1/2021) ukazały się:
- recenzja książki ks. Tadeusza Dajczera Ewangeliczny radykalizm. Homilie biblijne z lat 1991-1994 autorstwa prof. Eugeniusza Sakowicza (s. 254-259) oraz
- recenzja książki wieloautorskiej pod redakcją prof. Eugeniusza Sakowicza Badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej - ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931-2009) autorstwa o. Józefa Serafina CSsR (s. 259-261).
Zapraszamy do lektury.8 września 2020 – XI rocznica śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera

2020.08.30

Tego dnia o godz. 19.00 w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela została odprawiona uroczysta Msza święta.


II wydanie książki Ewangeliczny radykalizm. Homilie biblijne z lat 1991-1994

2020.08.30

ukazało się w grudniu 2019 roku; ubogacone Wstępem prof. Eugeniusza Sakowicza oraz nagraniem archiwalnym homilii ks. prof. Tadeusza Dajczera z 19 czerwca 1994 roku (w formacie mp3)


Książka dostępna w sklepie internetowym fidei.pl


Badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931-2009)

2020.08.30

W lipcu 2020 roku nakładem Wydawnictwa POLIHYMNIA z Lublina ukazała się wieloautorska książka posympozjalna pod redakcją prof. Eugeniusza Sakowicza.


Poprzedzona tekstem wprowadzającym autorstwa Redaktora tomu, zawiera dziesięć interesujących artykułów nawiązujących do dorobku naukowego i duchowego ks. prof. Tadeusza Dajczera. Podstawę tekstów stanowiły referaty wygłoszone przez Autorów na sympozjum naukowym o tym samym tytule, jakie odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 7 września 2019 roku.Wprowadzenie zawiera obszerny fragment homilii JE kard. Kazimierza Nycza wygłoszonej tego samego dnia podczas uroczystej Mszy świętej z okazji X rocznicy śmierci ks. Tadeusza Dajczera.

Książka dostępna w księgarniach internetowych: www.polihymnia.pl oraz www.fidei.pl

Wersja elektroniczna do pobrania na dajczer.eu


8 września 2019 r. - X rocznica śmierci ks. prof. Tadeusza Dajczera

2019.08.01

8 września 2019 r. o godz. 19.00, w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela została odprawiona uroczysta Msza święta.


Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931–2009) – badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej

2019.10.01

7 września 2019 r. odbyło się w Warszawie Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931–2009) – badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej


Czytaj więcej

Świadek wiary i miłosierdzia – ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)

2019.10.01

We wrześniu 2019 roku, nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazała się monografia wieloautorska Świadek wiary i miłosierdzia – ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009). Książka jest pokłosiem trzech sympozjów naukowych poświęconych osobie i dziełom ks. Profesora, jakie odbyły się w latach 2015 i 2017 na UKSW w Warszawie oraz w roku 2018 w Białymstoku. Zawiera 15 artykułów i siedem świadectw, jak też barwne tablice z wystawy, która towarzyszyła sympozjum w Białymstoku.

Książka dostępna w e-sklepie Wydawnictwa Naukowego UKSW i w sklepie internetowym www.fidei.pl (22) 642 12 45Ewangeliczny radykalizm. Homilie biblijne z lat 1991-1994

2019.06.01

Poznaj słowo prawdziwego Przyjaciela Boga!
Daj poprowadzić się łasce!
Opublikowane po raz pierwszy – wiernie spisane – słowo mówione ks. Tadeusza Dajczera. Głęboki komentarz do Pisma Świętego, który pomaga radośnie odkrywać Ewangelię.

Z imprimatur Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej

Książka dostępna w sklepie internetowym www.fidei.pl (22) 642 12 45Sympozjum naukowe "Świadek miłosierdzia ks. prof. Tadeusz Dajczer", Białystok 2018

2018.10.27

27 października 2018 r. odbyło się w Białymstoku Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe ŚWIADEK MIŁOSIERDZIA – KS. PROF. TADEUSZ DAJCZER (1931- 2009)

Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki "On jakby znikał. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera" (Warszawa, 2018)

Czytaj więcej...


"On jakby znikał. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera"

2018.10.01

W październiku 2018 r. nakładem Wydawnictwa FIDEI ukazała się książka "On jakby znikał. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera". Jest to drugi tom (po "Pasji wiary i Eucharystii", Warszawa 2013) wspomnień i wywiadów z osobami, które są świadkami życia ks. Profesora bądź też doświadczyły działania łaski w kontakcie z jego dziełami.

Dostępne jest w sklepie internetowym www.fidei.pl

Msza święta w IX rocznicę odejścia do Pana śp. ks. prof. Tadeusza Dajczera

2018.09.08

W IX rocznicę odejścia do Pana ks. prof. Tadeusza Dajczera 8 września 2018 r. została odprawiona uroczysta Msza święta w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela, o godz. 19.00. Homilię wygłosił ks. dr Boleslaw Szewc, opiekun wieczystej adoracji w parafii św. Józefa na Kole w Warszawie.


Ogólnopolskie Sympozjum naukowe 27 października 2018

2018.08.25

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadek miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)", które odbędzie się w Białymstoku dnia 27 października 2018 roku (sobota).

Poprzedzi je Eucharystia sprawowana w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem J.E. Abpa dr Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego. plakacie.Informacje szczegółowe nt. Sympozjum widoczne są na załączonym PlakatNowe wydanie francuskiego tłumaczenia Rozważań o wierze – Méditations sur la foi

2018.06.01

W czerwcu 2018 r. nakładem Wydawnictwa FIDEI ukazało się nowe wydanie francuskiego tłumaczenia Rozważań o wierze – Méditations sur la foi
Dostępne jest w sklepie internetowym www.fidei.pl

C’est une doctrine profonde de la vie intérieure. Le meilleur manuel de foi.

To głęboka doktryna życia wewnętrznego. Najlepszy podręcznik wiaryOgólnopolskie Sympozjum naukowe: "Naukowiec i świadek wiary - ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009), Warszawa, UKSW 2017

2017.10.19

Dnia 13 grudnia 2017 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Wydział Teologiczny i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
Naukowiec i świadek wiary. Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009).

Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga dedykowana ks. prof. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009).
Wykłady poprzedziła Msza Święta.

Program konferencji
Plakat

Czytaj więcej...Chrześcijaństwo wśród religii świata

2017.10.19

Księga dedykowana ks prof. Tadeuszowi Dajczerowi (1931–2009)

Księga upamiętnia postać i dorobek Księdza Profesora Tadeusza Dajczera – wybitnego kapłana, teologa, religioznawcy, założyciela Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Składają się na nią artykuły naukowe przygotowane przez autorów z UKSW oraz innych ośrodków akademickich w Polsce, a także wybrane wspomnienia osób, dla których spotkanie z Księdzem Profesorem i jego dziełami było inspiracją w poszukiwaniach duchowych i naukowych.

Jest dostępna w e-sklepie Wydawnictwa Naukowego UKSW.


Oraz w sklepie internetowym www.fidei.plKs. Tadeusz Dajczer o Krzyżu i cierpieniu

2017.10.19

Dnia 21 października br., w Warszawie, we Franciszkańskim Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej odbyła się konferencja pt. Oblicza Krzyża. Prof. Eugeniusz Sakowicz (UKSW) w ramach wystąpienia na temat apologii Krzyża przedstawił wybrane aspekty nauczania ks. prof. Tadeusza Dajczera o Krzyżu i cierpieniu.8 września 2017: VIII rocznica odejścia ks. Tadeusza Dajczera

2017.10.19

W VIII rocznicę odejścia ks. Profesora została odprawiona uroczysta Msza święta w Archikatedrze Warszawskiej. Homilię wygłosił ks. dr Dariusz Grelecki wykładowca homiletyki.


Dialogo sulla fede

2017.10.19

We wrześniu br., nakładem Wydawnictwa FIDEI ukazało się nowe wydanie włoskiego tlumaczenia Rozważań o wierze Dialogo sulla fede
Dostępne jest w sklepie internetowym www.fidei.pl

Per vivere in profondità il quotidiano

By żyć głębiej w życiu codziennymGłos św. Antoniego

2017.10.19

W czerwcu br. ukazal sie tekst o ks. Profesorze - Świadek życia wiara autorstwa ks. pralata Mariana Matusika, w miesieczniku parafii św. Antoniego Padewskiego w Lublinie Glos św. Antoniego (s. 8)
Zobacz


Maj 2017 - medytacja dnia z Amazing Nearness w Magnificat

2017.10.19

W miesięczniku Magnificat (odpowiednik polskiego Oremusa) wydawanym w USA (również dla krajów zachodnioeuropejskich) fragment ze Zdumiewającej bliskości ks. Dajczera posłużył jako tekst do medytacji dnia pod datą 6 maja 2017