Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Biogram

Ksiądz Profesor Tadeusz Dajczer, urodzony 10 sierpnia 1931 roku, zm. 8 września 2009, był kapłanem Archidiecezji Warszawskiej wyświęconym 7 sierpnia 1955 roku przez ks. biskupa Wacława Majewskiego. Ukończył Wydział Teologiczny w Warszawie. W latach 1966-1972 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora. Habilitował się w roku 1981, a tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk teologicznych otrzymał trzynaście lat później. W latach 1973-2001 pracował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (przekształconej w 1999 roku w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie był pierwszym kierownikiem Katedry Fenomenologii Religii na Wydziale Teologicznym tej Uczelni. Był wysoko ocenianym przez władze Uczelni wykładowcą, wielce szanowanym przez młodzież akademicką.

Ksiądz Profesor był poszukiwanym, niezwykle cenionym kierownikiem duchowym. Tworzył i prowadził grupy życia wewnętrznego. W 1985 roku spośród członków takiej grupy wyłonił się Ruch Rodzin Nazaretańskich jako owoc wieloletnich poszukiwań duchowych i posługi duszpasterskiej Księdza Profesora.

Był autorem wielu znakomitych publikacji naukowych i z dziedziny życia duchowego. W roku 1992 wydał światowy bestseller w dziedzinie duchowości – Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, którego łączny nakład w Polsce przekroczył 170 000 egz. (ponad 25 wydań), a w innych krajach świata ponad 140 000 (ok. 80 wydań w 29 językach, w 36 krajach).

Oblicze Autora oddają najpełniej Rozważania o Eucharystii – seria sześciu książek wydanych przez Wydawnictwo FIDEI (Tajemnica wiary, Zdumiewająca bliskość, Przymnóż nam wiary, Sakrament obecności, Mocą wiary oraz Nieodkryty Dar). Poszczególne książki poprzedzają wymowne wprowadzenia kard. Stanisława Dziwisza, abp. Józefa Michalika, abp. Alfonsa Nossola oraz bp. Wacława Depo.

Ksiądz Profesor był wybitnym religioznawcą, jednak swoje życie kapłańskie poświęcił całkowicie szerzeniu czci Chrystusa Eucharystycznego i żarliwej trosce o głębsze Jego umiłowanie. Świadczą o tym wspomniane wyżej książki, wydane w ciągu ostatnich lat życia, wprowadzające w pogłębione życie wiarą i Eucharystią. Rozchodzą się one w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy zdobywając uznanie hierarchów, czego wyrazem są listy i wypowiedzi trafiające do Wydawnictwa FIDEI. Szybko też postępują tłumaczenia tych bestsellerów na języki obce.