Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Jak znaleźć grób Ks. Profesora?

Opis dojazdu do Cmentarza Parafialnego w Pruszkowie:

Samochodem:
Wyjazd z Warszawy Alejami Jerozolimskimi, które w Pruszkowie przechodzą w Al. Wojska Polskiego. Z Al. Wojska Polskiego w lewo w ulicę Plantową bezpośrednio za niestrzeżonym przejazdem kolejowym. Dalej w lewo w ul. 2 Sierpnia (pierwsza w lewo) do parkingu przed posesjami o numerach 19, 21 i 23. Naprzeciw parkingu, po drugiej stronie ul. 2 Sierpnia jest wejście na cmentarz.

Kolejką WKD:
Od Stacji Warszawa Śródmieście WKD (łączy się z dworcem Warszawa Centralna) do Stacji Komorów. W Komorowie wyjść ze stacji w prawo w ulicę Brzozową (w kierunku zachodnim), potem w prawo w ul. Komorowską i z niej w lewo w ulicę 2 Sierpnia, którą dojdziemy do cmentarza.

Koleją:
Z dworca Warszawa-Śródmieście do dworca PKP Pruszków (pociąg odjeżdża co godzinę, a w godzinach szczytu co pół godziny). Z dworca w Pruszkowie autobusem L11 (kursuje co pół godziny) w kierunku Osiedla Staszica. Wysiąść na przystanku Plantowa. Iść ul. Plantową w kierunku wschodnim, potem w lewo w ul. 2 Sierpnia do parkingu.

Opis dojścia do grobu rodziny Dajczer:

Od parkingu przy ul. 2 Sierpnia:
Wchodzimy na cmentarz furtką naprzeciw parkingu. Idziemy w głąb cmentarza ok. 240m aleją wyłożoną betonowymi płytami do skrzyżowania z podobną aleją biegnącą poprzecznie. Za tym skrzyżowaniem jeszcze ok. 15m prosto, potem w prawo pomiędzy grobami do drugiej alejki równoległej do wyżej wspomnianej alei poprzecznej. Grób rodziny Dajczer jest położony po prawej stronie tej bocznej alejki i jest czwartym z kolei licząc od głównej alei. Inaczej mówiąc znajduje się w czwartym rzędzie grobów za aleją poprzeczną i jest czwartym w tym rzędzie. Grób rodziny Dajczer jest bardzo charakterystyczny, zrobiony z ciemnego granitu, na dużej płycie nagrobnej umieszczony jest płasko wielki krzyż i po obu stronach płyty znajdują się charakterystyczne długie drewniane ławki.

Od ulicy Cmentarnej:
Wchodzimy na cmentarz furtką na końcu ul. Cmentarnej. Za furtką od razu w lewo do bocznej alejki wyłożonej betonowymi płytami, dalej (po ok. 45m od furtki) w prawo w podobną alejkę. Tą alejką ok. 130m prosto, potem w lewo w pierwszą aleję wyłożoną płytami. Tą aleją ok. 60m do skrzyżowania z podobną aleją. Na tym skrzyżowaniu (była o nim mowa w poprzednim opisie) w lewo. Dalej jak w poprzednim przypadku.

Współrzędne geograficzne grobu rodziny Dajczer na cmentarzu Parafialnym w Pruszkowie:
52°9'16.48"N, 20°48'1.9"E
GPS:
52.195778°N, 20.805278°E

Pruszków Parafialny