Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Pasja wiary i Eucharystii

O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera

Warszawa 2013

26 świadectw i wywiadów poświęconych osobie oraz dziełom duchowym i naukowym ks. Profesora


Jest dostępna w sklepie internetowym www.fidei.pl

Bywają ludzie, których wystarczy spotkać choć raz i już się ich nigdy nie zapomni. (…) Cieszę się, że dorobek Księdza Profesora ciągle służy ludziom, że Czytelnicy poświęconej Mu książki – dzięki lekturze – staną się bogatsi.

ks. bp dr Wiesław Alojzy Mering

Jeżeli owoc czyichś książek, modlitw, spotkań przemienia życie dziesiątków tysięcy ludzi, to jest za co Panu Bogu dziękować.

ks. bp prof. dr hab Andrzej Siemieniewski

Wszystko co czynił, czynił z wielkim zaangażowaniem, z wysiłkiem nieraz ponad ludzkie siły – z „pasją prawdziwej miłości”. (…) Był wybitnym teologiem, religioznawcą, porywającym wykładowcą, żarliwym apostołem, charyzmatycznym spowiednikiem – kierownikiem duchowym.

s. prof. dr hab. Zofia Zdybicka, USJK

…było to pierwsze spotkanie z cyklem książek o Eucharystii. Niezwykłe spotkanie z Bogiem utajonym w Eucharystii, z pięknem, miłością ogarniającą wszystkie sfery naszego życia. I z siłą pięknego prostego słowa otwierającego mnie na przestrzeń, po której ks. prof. Dajczer prowadzi nas z taką delikatnością i zrozumieniem.

Halina Łabonarska

Wiele rzeczy, pism i ludzi inspirowało mnie w życiu, ale ks. Tadeusz w pewien sposób przekracza to wszystko. (…) Wprowadza mnie w rzeczywistość Boga, której nigdy wcześniej nie doświadczyłem. (…) Tak więc ze wszystkich cudownych inspiracji w moim życiu, nic nie dorówna tej.

ks. Bryan Storey (Anglia)