Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Sympozjum Międzynarodowe
MĄDRY PRZEWODNIK W DRODZE DO PRAWDY

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer 1931–2009
„pro memoria”

26 listopada 2015 (czwartek), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5 (Bielany), Aula Muzyczna (s. 116, nowy budynek UKSW)

Uroczyste otwarcie:
Prorektor ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW
Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ks. prof. dr hab. Jan Krokos
List JE dr hab. Rafała Markowskiego biskupa pomocniczego Arch. WarszawskiejSłowo wprowadzające do wykładów i prezentacja życiorysu ks. prof. Tadeusza Dajczera (ks. dr hab. Leonard Fic, prof. UKSW i dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW)prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz - Księdza prof. Tadeusza Dajczera rozumienie teologii religiiks. dr hab. Leonard Fic, prof. UKSW - Chrześcijaństwo w myśli ks. prof. Tadeusza Dajczeraks. dr Bolesław Szewc - Metoda i język pism duchowych ks. prof. Tadeusza Dajczeraks. Hans Georg Müller (Niemcy, diec. Trewir) Die eucharistische Spiritualität von Prof. Tadeusz Dajczer und die geistliche Erneuerung in der Pfarrei (Duchowość eucharystyczna ks. prof. Tadeusza Dajczera w odnowie parafii)o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, prof. UKSW - Metafizyka relacyjności w odniesieniu do pism duchowych ks. prof. Tadeusza Dajczeradr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW - Relacja podmiotowa (Ja – Ty) w pismach ks. prof. Tadeusza DajczeraZakończenie