Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Sympozjum Naukowe
KS. PROF. DR HAB. TADEUSZ DAJCZER (1931–2009)
– BADACZ I ZNAWCA RELIGII PRZESZŁOŚCI I DOBY WSPÓŁCZESNEJ
Warszawa, 7 września 2019 r.
Sympozjum odbyło się w Auli Jana Pawła II (nowy budynek) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5 (Bielany). Organizatorami byli:

Patronatem honorowym wydarzenie to objęli:

Podczas sympozjum o godz. 12.00 sprawowana była Msza święta pod przewodnictwem JE Kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Wielkiego Kanclerza UKSW

Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki „Świadek wiary i miłosierdzia – ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)” wydanej staraniem Wydawnictwa Naukowego UKSW. Ta wieloautorska monografia jest pokłosiem trzech sympozjów naukowych poświęconych osobie i dziełom ks. Profesora, jakie odbyły się w latach 2015 i 2017 na UKSW w Warszawie oraz w roku 2018 w Białymstoku. Zawiera 15 artykułów i siedem świadectw, jak też barwne tablice z wystawy, która towarzyszyła sympozjum w Białymstoku.


Kard. dr Kazimierz Nycz, Homilia podczas Mszy św. w X rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza DajczeraOtwarcie Sympozjum 2019, bp dr hab. Rafał Markowski: Świadectwo o ks. prof. Tadeuszu DajczerzeOtwarcie Sympozjum 2019, UKSW, ks. dr Dariusz Kowalczyk, moderator krajowy RRN (Warszawa)o. dr Radosław Broniek OP (Warszawa), Religijny charakter inicjacji plemiennejdr Paweł Szuppe (UKSW, Warszawa), Podstawy moralności w religiach niechrześcijańskich.dr Norbert Augustyn Lis (UW, Warszawa), Status teologiczny religii niechrześcijańskichks. prof. dr hab. Leonard Fic (UKSW), Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwadr hab. Piotr Stawiński, prof. UP, Mistyka Al-Halladża (858-992 r.)prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW), Oryginalność chrześcijaństwa na tle innych religiiSympozjum 2019, UKSW. Dyskusja po części II – Chrześcijaństwo wobec religii niechrześcijańskicho. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, prof. UKSW, „Tajemnica wiary” lekarstwem na współczesną sekularyzacjeks. dr Bolesław Szewc (Warszawa), „Rozważania o wierze” jako uniwersalna książka katolickadr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW (UKSW, Warszawa), „Sakrament obecności”Prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (UW): Fascynacje ks. prof. Tadeusza DajczeraS. dr Anna Miśkowiec FMM i Marek Żylak: Świadectwo o ks. prof. Tadeuszu DajczerzeWywiad z o. dr. Radosławem Brońkiem OP: Znaczenie badań religioznawczych ks. prof. Tadeusza DajczeraKs. dr Dariusz Grelecki (AWSD w Białymstoku, RRN): Świadectwo o ks. prof. Tadeuszu DajczerzeLucja Orzechowska (RRN): Świadectwo o ks. prof. Tadeuszu Dajczerze i Ruchu Rodzin NazaretańskichWywiad z ks. Stanisławem Gancarkiem (RRN) o ks. prof. Tadeuszu Dajczerze jako kierowniku duchowymEwa i Wiesław Szczepaniak (RRN): Świadectwo o ks. prof. Tadeuszu Dajczerze, "Rozważaniach o wierze"Wywiad z dr. Pawłem Szuppe: Klasyfikacja religii w badaniach ks. prof. Tadeusza