Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Świadek wiary i miłosierdzia – ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)

We wrześniu 2019 roku, nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazała się monografia wieloautorska Świadek wiary i miłosierdzia – ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009). Książka jest pokłosiem trzech sympozjów naukowych poświęconych osobie i dziełom ks. Profesora, jakie odbyły się w latach 2015 i 2017 na UKSW w Warszawie oraz w roku 2018 w Białymstoku. Zawiera 15 artykułów i siedem świadectw, jak też barwne tablice z wystawy, która towarzyszyła sympozjum w Białymstoku.

Książka dostępna w e-sklepie Wydawnictwa Naukowego UKSW i w sklepie internetowym www.fidei.pl (22) 642 12 45