Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Badacz i znawca religii przeszłości i doby współczesnej ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer (1931-2009)

W lipcu 2020 roku nakładem Wydawnictwa POLIHYMNIA z Lublina ukazała się wieloautorska książka posympozjalna pod redakcją prof. Eugeniusza Sakowicza.Poprzedzona tekstem wprowadzającym autorstwa Redaktora tomu, zawiera dziesięć interesujących artykułów nawiązujących do dorobku naukowego i duchowego ks. prof. Tadeusza Dajczera. Podstawę tekstów stanowiły referaty wygłoszone przez Autorów na sympozjum naukowym o tym samym tytule, jakie odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 7 września 2019 roku.

Wprowadzenie zawiera obszerny fragment homilii JE kard. Kazimierza Nycza wygłoszonej tego samego dnia podczas uroczystej Mszy świętej z okazji X rocznicy śmierci ks. Tadeusza Dajczera.

Książka dostępna w księgarniach internetowych: www.polihymnia.pl oraz www.fidei.pl


Wersja elektroniczna do pobrania na dajczer.eu