Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

On jakby znikał

O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera

Wydawnictwo FIDEI Warszawa 2018

Jest to kolejny tom (po „Pasji wiary i Eucharystii”) zawierający świadectwa i wywiady ze świadkami życia ks. Profesora oraz świadkami łaski doświadczanej za pośrednictwem jego dzieł.

Pozycja dostępna w sklepie internetowym www.fidei.pl

Kiedy zapoznałem się z dziełem Rozważania o wierze, fascynowało mnie, ale też, w sensie pozytywnym, dziwiło, że ktoś tak bardzo zakorzeniony w chrześcijaństwie, żyjący jego głębią, twórca Ruchu Rodzin Nazaretańskich, jest tak bardzo głęboko obecny w realizacji duchowości. I to nie tylko w trosce o własne życie wewnętrzne, ale i o różne kręgi osób. Że tak wybitny znawca innych religii spełnia się tak mocno w tym, co jest najważniejsze w życiu kapłana i chrześcijanina – w realizacji chrześcijaństwa na co dzień.

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Jednego jestem pewna – spotkanie Ojca Tadeusza zmieniło wszystko w moim życiu. Obudził się niekończący się i narastający głód Boga. Nic już tego nie było w stanie zmienić, nic od tego czasu nie dawało radości, spokoju, nic nie wypełniało pustki, poza Bogiem.

Dorota Raczyńska

Już pierwsze stronice Rozważań o wierze wywarły na mnie ogromne wrażenie. Przy wielu zdaniach musiałem zatrzymać się na dłużej, aby pozwolić im przedrzeć się przez gąszcz ludzkich przywiązań, aż do serca, gdzie czekał mnie Chrystus. Często przerywałem lekturę, nie mogąc znieść ciężaru słów, które niosły ze sobą taki ładunek miłości. Choć wielokrotnie przekazywano mi, że Pan mnie kocha miłością niepojętą, dopiero w trakcie czytania Rozważań o wierze zaczęło to do mnie docierać prawdziwie. […] Czytając poszczególne rozdziały, odnoszę podobne wrażenia estetyczno-duchowe jak podczas lektury tekstów, które dzisiaj są uważane za jedne z piękniejszych w dziejach literatury, tj. Księgi Psalmów czy Pieśni nad Pieśniami. Wydaje mi się wszakże, że ręka ks. Dajczera, kiedy przelewał słowa Rozważań na papier, nie była osamotniona.

Kamil Kwieciński

Zadziwiające jest to spotkanie z ks. Tadeuszem Dajczerem, który tak delikatnie mówi głosem grzesznika stojącego wobec Miłosierdzia Pana w Eucharystii i głosem Jezusa. Przytula, pociąga ku tej Obecności, rozpala serce, odkrywa rąbek Oblicza Boga. Jestem przekonana, że ten dialog wypisany na kartach Rozważań o Eucharystii, to jego dialog z Bogiem i długie godziny wpatrywania się w Jezusa-Eucharystię, to słuchanie Go w ciszy tej przedziwnej Obecności…