Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Biografia w obrazach

Film biograficzny stworzony na potrzeby Sympozjum "Naukowiec i świadek wiary. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)".Wydarzenie miało miejsce na UKSW w Warszawie 13 grudnia 2017 roku.