Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Ogólnopolskie Sympozjum naukowe
"Naukowiec i świadek wiary - ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)"
Warszawa, UKSW 2017
Otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - prof. dr hab. Anna LatawiecOtwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - prof. dr hab. Piotr TomasikOtwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - dr hab. Romuald Jaworski, prof. UKSWPromocja księgi pamiątkowej "Chrześcijaństwo wśród religii świata. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)", ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSWKsiędza Tadeusza Dajczera nauka i świadectwo Krzyża - prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz


Wykład ukazuje ks. prof. Tadeusza Dajczera jako kapłana, którego pełne cierpienia życie było wpisane w Krzyż Jezusa Chrystusa. Na Rozważania o wierze ks. Dajczera można spojrzeć jako na zapis nauki i świadectwa wiary inspirowanej Krzyżem. U początków tej drogi wiary była miłość do Matki Bożej Saletyńskiej.


Jak odczytywać pisma ks. Tadeusza Dajczera? Wskazówki metodologiczne - ks. dr dr Bolesław Szewc


Wykład zawiera próbę ujęcia istoty metody, którą posługiwał się ks. prof. Tadeusz Dajczer w jego twórczości duchowej, jak również, do pewnego stopnia, w twórczości naukowej. Jest nią funkcja dydaktyczna (lub wychowawcza) jego twórczości, która w duchowości przejawia się dążeniem do pociągania i podprowadzania odbiorcy ku Bogu.


Personalistyczny wymiar relacji spotkania. Doświadczenie - Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka MIC


Wykład zawiera syntezę nauki ks. prof. Dajczera o relacji spotkania „ja – Ty” zawartej w jego pismach, w szczególności w Sakramencie obecności. Zagadnienie osobowego Boga w tej relacji rozpatrywane jest tu kolejno w odniesieniu do stworzenia, Pisma Świętego i Eucharystii.


Duchowość kapłana według ks. Tadeusza Dajczera - ks. prof. dr hab. Leonard Fic


Prelegent stara się odkryć duchowość kapłańską, jaką żył ks. prof. Tadeusz Dajczer. Odwołuje się w tym do własnych wspomnień z życia ks. Dajczera oraz do jego pism.


Księdza Tadeusza Dajczera kierownictwo duchowe - ks. dr Dariusz Grelecki


Wykład ukazuje ks. prof. Tadeusza Dajczera w jego posłudze duchowego kierownictwa pełnionej z wielką kompetencją i heroicznym oddaniem się człowiekowi. Syntetyczny obraz tej posługi dopełniają liczne fragmenty osobistego świadectwa wykładowcy, który sam doświadczył duchowego ojcostwa tego kapłana.