Biogram

Ksiądz Profesor Tadeusz Dajczer, urodzony 10 sierpnia 1931 roku, zm. 8 września 2009, był kapłanem Archidiecezji Warszawskiej wyświęconym 7 sierpnia 1955 roku przez ks. biskupa Wacława Majewskiego. Ukończył Wydział Teologiczny w Warszawie. W latach 1966-1972 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora. Habilitował się w roku 1981, a tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk teologicznych otrzymał trzynaście lat później. W latach 1973-2001 pracował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (przekształconej w 1999 roku w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie był pierwszym kierownikiem Katedry Fenomenologii Religii na Wydziale Teologicznym tej Uczelni. Był wysoko ocenianym przez władze Uczelni wykładowcą, wielce szanowanym przez młodzież akademicką.

Ksiądz Profesor był poszukiwanym, niezwykle cenionym kierownikiem duchowym. Tworzył i prowadził grupy życia wewnętrznego. W 1985 roku spośród członków takiej grupy wyłonił się Ruch Rodzin Nazaretańskich jako owoc wieloletnich poszukiwań duchowych i posługi duszpasterskiej Księdza Profesora.

Był autorem wielu znakomitych publikacji naukowych i z dziedziny życia duchowego. W roku 1992 wydał światowy bestseller w dziedzinie duchowości – Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, którego łączny nakład w Polsce przekroczył 170 000 egz. (ponad 25 wydań), a w innych krajach świata ponad 140 000 (ok. 80 wydań w 29 językach, w 36 krajach).

Oblicze Autora oddają najpełniej Rozważania o Eucharystii – seria sześciu książek wydanych przez Wydawnictwo FIDEI (Tajemnica wiary, Zdumiewająca bliskość, Przymnóż nam wiary, Sakrament obecności, Mocą wiary oraz Nieodkryty Dar). Poszczególne książki poprzedzają wymowne wprowadzenia kard. Stanisława Dziwisza, abp. Józefa Michalika, abp. Alfonsa Nossola oraz bp. Wacława Depo.

Ksiądz Profesor był wybitnym religioznawcą, jednak swoje życie kapłańskie poświęcił całkowicie szerzeniu czci Chrystusa Eucharystycznego i żarliwej trosce o głębsze Jego umiłowanie. Świadczą o tym wspomniane wyżej książki, wydane w ciągu ostatnich lat życia, wprowadzające w pogłębione życie wiarą i Eucharystią. Rozchodzą się one w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy zdobywając uznanie hierarchów, czego wyrazem są listy i wypowiedzi trafiające do Wydawnictwa FIDEI. Szybko też postępują tłumaczenia tych bestsellerów na języki obce.

(Źródło: www.fidei.pl)
Strzałka wskazuje grób ks. Tadeusza


Wyświetl większą mapę

grob

grob
Wyszukaj w domenie dajczer.eu
Jak znaleźć grób ks. prof. Tadeusza Dajczera?
Współrzędne geograficzne grobu rodziny Dajczer na cmentarzu Parafialnym w Pruszkowie:
52°9'16.48"N, 20°48'1.9"E
GPS:
52.195778°N, 20.805278°E

Opis dojazdu do Cmentarza Parafialnego w Pruszkowie:

Samochodem:
Wyjazd z Warszawy Alejami Jerozolimskimi, które w Pruszkowie przechodzą w Al. Wojska Polskiego. Z Al. Wojska Polskiego w lewo w ulicę Plantową bezpośrednio za niestrzeżonym przejazdem kolejowym. Dalej w lewo w ul. 2 Sierpnia (pierwsza w lewo) do parkingu przed posesjami o numerach 19, 21 i 23. Naprzeciw parkingu, po drugiej stronie ul. 2 Sierpnia jest wejście na cmentarz.

Kolejką WKD:
Od Stacji Warszawa Śródmieście WKD (łączy się z dworcem Warszawa Centralna) do Stacji Komorów. W Komorowie wyjść ze stacji w prawo w ulicę Brzozową (w kierunku zachodnim), potem w prawo w ul. Komorowską i z niej w lewo w ulicę 2 Sierpnia, którą dojdziemy do cmentarza.

Koleją:
Z dworca Warszawa-Śródmieście do dworca PKP Pruszków (pociąg odjeżdża co godzinę, a w godzinach szczytu co pół godziny). Z dworca w Pruszkowie autobusem L11 (kursuje co pół godziny) w kierunku Osiedla Staszica. Wysiąść na przystanku Plantowa. Iść ul. Plantową w kierunku wschodnim, potem w lewo w ul. 2 Sierpnia do parkingu.

Opis dojścia do grobu rodziny Dajczer:

Od parkingu przy ul. 2 Sierpnia:
Wchodzimy na cmentarz furtką naprzeciw parkingu. Idziemy w głąb cmentarza ok. 240m aleją wyłożoną betonowymi płytami do skrzyżowania z podobną aleją biegnącą poprzecznie. Za tym skrzyżowaniem jeszcze ok. 15m prosto, potem w prawo pomiędzy grobami do drugiej alejki równoległej do wyżej wspomnianej alei poprzecznej. Grób rodziny Dajczer jest położony po prawej stronie tej bocznej alejki i jest czwartym z kolei licząc od głównej alei. Inaczej mówiąc znajduje się w czwartym rzędzie grobów za aleją poprzeczną i jest czwartym w tym rzędzie. Grób rodziny Dajczer jest bardzo charakterystyczny, zrobiony z ciemnego granitu, na dużej płycie nagrobnej umieszczony jest płasko wielki krzyż i po obu stronach płyty znajdują się charakterystyczne długie drewniane ławki.

Od ulicy Cmentarnej:
Wchodzimy na cmentarz furtką na końcu ul. Cmentarnej. Za furtką od razu w lewo do bocznej alejki wyłożonej betonowymi płytami, dalej (po ok. 45m od furtki) w prawo w podobną alejkę. Tą alejką ok. 130m prosto, potem w lewo w pierwszą aleję wyłożoną płytami. Tą aleją ok. 60m do skrzyżowania z podobną aleją. Na tym skrzyżowaniu (była o nim mowa w poprzednim opisie) w lewo. Dalej jak w poprzednim przypadku.