Biogram

Ksiądz Profesor Tadeusz Dajczer, urodzony 10 sierpnia 1931 roku, zm. 8 września 2009, był kapłanem Archidiecezji Warszawskiej wyświęconym 7 sierpnia 1955 roku przez ks. biskupa Wacława Majewskiego. Ukończył Wydział Teologiczny w Warszawie. W latach 1966-1972 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora. Habilitował się w roku 1981, a tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk teologicznych otrzymał trzynaście lat później. W latach 1973-2001 pracował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (przekształconej w 1999 roku w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie był pierwszym kierownikiem Katedry Fenomenologii Religii na Wydziale Teologicznym tej Uczelni. Był wysoko ocenianym przez władze Uczelni wykładowcą, wielce szanowanym przez młodzież akademicką.Działalność

Prowadzenie grup życia wewnętrznego

Ks. Tadeusz już w wieku kilkunastu lat odczytał swoje powołanie do życia wewnętrznego. Sprawiało mu radość, gdy spotykał zainteresowanych życiem wewnętrznym, którym o nim mówił i prowadził na ten temat dyskusje zarażając innych swoją pasją. Po powrocie z Rzymu w 1972 w Parafii Najświętszego Zbawiciela powstało pierwsze prowadzone przez niego koło życia wewnętrznego. W 1975 ks. Dajczer przeżył głębokie doświadczenie wewnętrzne w którym zrozumiał, „że wiara to inne, zupełnie inne widzenie świata”. Swoim osobistym odkryciem, czym jest wiara, starał się dzielić z innymi...Elementy myśli teologicznej i religioznawczej
ks. T. Dajczera

Geniusz teologa wiary i dyspozycji

Ks. Dajczer był „zakorzeniony mocno w bogatym i długim doświadczeniu wiary Kościoła”. Rozwijał on refleksję nad życiem teologalnym – życiem wiary, nadziei i miłości..

Wyszukaj w domenie dajczer.eu