Sympozjum Międzynarodowe
MĄDRY PRZEWODNIK W DRODZE DO PRAWDY

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer 1931–2009
„pro memoria”

26 listopada 2015 (czwartek), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5 (Bielany), Aula Muzyczna (s. 116, nowy budynek UKSW)


Uroczyste otwarcie:
Prorektor ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW
Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ks. prof. dr hab. Jan Krokos
List JE dr hab. Rafała Markowskiego biskupa pomocniczego Arch. Warszawskiej

całość


nowe okno

Słowo wprowadzające do wykładów i prezentacja życiorysu ks. prof. Tadeusza Dajczera (ks. dr hab. Leonard Fic, prof. UKSW i dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW)

nowe okno

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz - Księdza prof. Tadeusza Dajczera rozumienie teologii religii

nowe okno

ks. dr hab. Leonard Fic, prof. UKSW - Chrześcijaństwo w myśli ks. prof. Tadeusza Dajczera

nowe okno

ks. dr Bolesław Szewc - Metoda i język pism duchowych ks. prof. Tadeusza Dajczera

nowe okno

ks. Hans Georg Müller (Niemcy, diec. Trewir) Die eucharistische Spiritualität von Prof. Tadeusz Dajczer und die geistliche Erneuerung in der Pfarrei (Duchowość eucharystyczna ks. prof. Tadeusza Dajczera w odnowie parafii)

nowe okno

o. dr hab. Paweł Mazanka CSsR, prof. UKSW - Metafizyka relacyjności w odniesieniu do pism duchowych ks. prof. Tadeusza Dajczera

nowe okno

dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW - Relacja podmiotowa (Ja – Ty) w pismach ks. prof. Tadeusza Dajczera

nowe okno

Zakończenie

nowe okno
Wyszukaj w domenie dajczer.eu