tajemnica wiary
ks. T. Dajczer
Tajemnica wiary
Eucharystia wciąż jest ziemią nieodkrytą, światem nieznanym. Chcąc żyć Eucharystią trzeba wsłuchać się w głos łaski, który zachęca: Postaw stopę na tej ziemi nieodkrytej, zrób jeden, drugi, trzeci krok, a On cię poprowadzi. On, twój Bóg, który zmartwychwstał, a więc pokonał wszystkie przeszkody, i teraz chce cię wprowadzić w tę oszałamiającą prawdę, jaka się dokonuje na ołtarzu.

zdumiewająca bliskość
ks. T. Dajczer
Zdumiewająca bliskość
Książka jest wyjątkowym komentarzem do encykliki Bendedykta XVI Deus Caritas est. [...] Piękna jest modlitewna teologia tej książki, porusza autentyzm przeżyć i jest jak wartki nurt dialogu, który wciąga, ukazując ciągle nowe uroki ożywianej wiarą naszej rzeczywistości. (abp Józef Michalik)

przymnóż nam wiary
ks. T. Dajczer
Przymnóż nam wiary
Autor mógłby tych książek napisać więcej. On właściwie mógłby je pisać nieustannie, jako że nieustannie żyje Eucharystią, jest Nią zafascynowany, wprost zakochany i nie może nie mówić o tej wielkiej Miłości, skoro odkrył, że Bóg zakochał się w człowieku i to aż do całkowitego oddania się w Najświętszej Eucharystii, będącej żywą Tajemnicą Zmartwychwstałego Chrystusa. (abp Józef Michalik)

sakrament obecności
ks. T. Dajczer
Sakrament obecności
Tej książki nie da się po prostu „przeczytać”. Trzeba ją medytować, do niej powracać, stopniowo odkrywać jej wewnętrzne bogactwo. Mówi nam ona o Eucharystii w sposób całkiem nowy, niekonwencjonalny - językiem żywej wiary i autentycznego wewnętrznego doświadczenia.(abp Alfons Nossol)

mocą wiary
ks. T. Dajczer
Mocą wiary
Wnikając w treść rozważań Księdza Profesora opartych na Objawieniu, Magisterium Kościoła, i wypowiedziach ludzi świętych potwierdzamy, że eucharystyczna obecność Chrystusa nie jest zwyczajnym wspomnieniem, ale „uobecnieniem” żywej, realnej obecności Pana wśród nas. [...] Trzeba nam zatem troszczyć się o prawdziwą i pełną teologię Eucharystii, i „życie mocą wiary”. (bp Wacław T. Depo)

nieodkryty dar
ks. T. Dajczer
Nieodkryty dar
Każdy z nas jest wezwany, aby w sposób rozumny i wolny dać swoją odpowiedź na ten Dar i okazać „posłuszeństwo w wierze”. Każde bowiem spotkanie z Jezusem Eucharystycznym „utkane jest z cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości. A to inne widzenie świata rodzi w nas wewnętrzny pokój i otwiera nas na kolejne przyjścia Boga i Jego łaski". (bp Wacław T. Depo)

Wyszukaj w domenie dajczer.eu

Rozwarzania o wierze
Niekonwencjonalne spojrzenie na wiarę, oparte na rzetelnej teologii życia wewnętrznego.


Trudny kawałek życia
Notatki Autora z okresu seminarium duchownego i początków kapłaństwa